سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد جنابعلی جهرمی – دانشگاه شیراز -بخش مهندسی مواد
شکوفه ملک جانی – دانشگاه شیراز -بخش مهندسی مواد

چکیده:

بخوبی معلوم گردیده است که بهسازی sb باعث تغییر مورفولوژی فاز سیلسیم در الیاژ A356 میشود در این تحقیق اثر عنصر Sb برریز ساختار و خواص خستگی الیاژ A356 موردبررسی قرارگرفته است همچنین با استفاده از قالبهایی که از یک طرف به مبرد و از یک طرف به تغذیه وصل بودند تاثیر سرعت سرد شدن نیز بر رفتار خستگی این الیاژی مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان دادند که بهسازی با sb باعث افزایش عمر خستگی و بالاتر رفتن منحنی S.N نسبت به حالت بهسازی نشده می شود دلیل این امر تغییر مورفولوژی سیلسیم از حالت سوزنی شکل به کرمی و لایه ای و همچنین ریزتر شدن دانه ها ارزیابی شده است. همچنین نشان داده شده است که افزایش سرعت سرد شدن نیز باعث افزایش عمر خستگی الیاژ می شود.