سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کمال جانقربان – استاد،بخش مواد دانشگاه شیراز
سیدمحمد حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درسالهای اخیر اهمیت کاهش وزن و هزینه تولید قطعات صنعتی منجر به استفاده روزافزون از فولادهای متالورژی پودر گردیده است دراین تحقیق فولاد 0/6Ni ، 1/7Cu، 1/5Mo، Fe0/5 – ultrapacla تهیه شده به طریق PM مورد بررسی قرارگرفت پودر ULTRAPAC-LA تولید کارخانه متالورژی پودر ایران بوده و مشابه با نمونه های خارجی آن Distaloy است با استفاده از فرایند متالورژی پودر قطعاتی با ابعاد 6×8×89 میلیمتر تهیه شد. تاثیر فشار پرس روی خواص استاتیکی و دینامیکی انها مطالعه گردید. جهت بررسی اثر شکل اندازه و مقدار حفره ها از میکروسکوپ نوری استفاده گردید. نتایج نشان داد که دراین نوع فولاد افزایش تخلخل نقش بسیار زیادی روی حد خستگی دارد شکست نگاری نمونه ها نیز نشان میدهد که جوانه زنی ترک خستگی از مکانهای تجمع حفره ها در نزدیکی سطح شروع و اشاعه آن در حفره های دیگر موجب شکست نهایی می گردد.