سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصور عادلی – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
کیوان رئیسی – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با توجه به نیاز روز افزون صنایع به مواد با مقاومت بالا جهت استفاده در محیط‌های بسیار خورنده فولادهای زنگ نزن دو‌فازی توسعه یافته‌اند. در این تحقیق تأثیر پارامترهای مختلف بر مقاومت حفره‌دار شدن فولاد زنگ نزن دوفازی بررسی شده است. برای مطالعه رفتار خوردگی حفره‌ای فولاد زنگ نزن دوفازی در محلول اسید استیک ۸۰% حاوی غلظت‌های ۰۱/۰، ۱/۰، ۲/۰ و ۵/۰ مولار برمید سدیم (NaBr) از روش‌های پلاریزاسیون پتانسیودینامیک سیکلی و میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. تأثیر پارامترهای دما ( در محدوده ۲۵ تا C°۵۵ )، غلظت یون برم روی خوردگی حفره‌ای بررسی شد. نتایج حاصل نشان داد که پتانسیل بحرانی حفره‌دار شدن ((Epit با افزایش دما و غلظت یون برم کاهش می‌یابد. همچنین اثرات جایگزینی یون کلر بجای برم در غلظت‌های مختلف۰ یون مخرب بررسی شد. مورفولوژی حفرات ایجاد شده بعد از آزمون‌های پلاریزاسیون آندی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی در محلول های یاد شده مطالعه شد