سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایمان مومنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد- گرایش شناسایی و انتخاب مواد – دانشگاه
کیوان رئیسی – دانشیار دانشکده مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – استاد دانشکده مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا سلیمی جزی – استادیار دانشکده مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

از آنجا که مهمترین کاربرد زیرکونیم و آلیاژهای آن در رآکتورهای هستهای است، رفتار خوردگی زیرکونیم در دمای بالا در مجاورت خنککنندهی رآکتورها از اهمیت ویژهای برخوردار است. یکی از خنککنندههای رآکتورها، نمکهایمذاب نیتراتی هستند که در دمای بالا در گسترهی وسیعی از دما به صورت مایع کاربرد دارند. در این مقاله، رفتار خوردگی داغ آلیاژZircaloy II در مذاب یوتکتیکی نیترات سدیم/نیترات پتاسیم به کمک آزمون الکتروشیمیایی پلاریزاسیون تافل بررسی شده است. بدین منظور، یک سل الکتروشیمیایی مجهز به سیستم حرارتدهی ساخته شد. یوتکتیک نمکهای نیترات سدیم و نیترات پتاسیم با نسبت 50:50 (شرایط یوتکتیک) به عنوان الکترولیت مورد استفاده قرار گرفت. آزمونهای الکتروشیمیائی در چهار دمای 250 300 350 400° انجام گرفتند. از منحنیهای پلاریزاسیون تافل احراز شرایط پاسیو برای آلیاژZircaloy II در چهار دمای ذکر شده استنباط شد و مشخص شد که با افزایش دما، پتانسیل خوردگی، دانسیتهی جریان خوردگی و دانسیتهی جریان پاسیواسیون افزایش مییابند