سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیف اله سعدالدین – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان
علی منتظری – هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر
مهدی سلیمانی بشلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه آزاد سمنان
توحید محمدی – مربی دانشگاه آزاد سوادکوه

چکیده:

دراین مقاله برای جستجوگر یک موشک یک پایدار کننده ژیروسکوپی یک محوره یک درجه ازادی انتخاب و مورد بررسی دینامیکی قرارگرفته است و معادلات کامل حرکت مربوطه آن استخراج شده است درحل این معادلات از حرکت گشتاور فرمان Mtg ، گشتاور خطا Me، گشتاور حاصل از فنرMk گشتاور حاصل از دمپرMc صرفنظر شده است که این امر باعث می شود که از سرعت زاویه ای پایدار کننده صرفنظر نشود با این فرضیات معادله غیرخطی استخراج و با روش عددی حل و مقایسه نتایج آن با مدل شبیه سازی شده یک نمونه مورد بررسی در ازمایشگاه مجازی دینامیک صورت گرفته است.