سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیرحسین فرهبد – گروه پژوهشی محصور سازی اینرسی، پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای ،
مهروز ترکاشوند – گروه پژوهشی محصور سازی اینرسی، پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای ،
مصطفی ممدوحی – گروه پژوهشی محصور سازی اینرسی، پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای ،
محمد سعید – گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

در فرآیند پراکندگی القائی بریلوئن، به دلیل تقویت غیر خطی مولفه پراکنده شده استوکس، پهنای زمانی پرتو پراکنده شده به مراتب از پهنای پرتو لیزر دمش کوچکتر است و فشردگی زمانی تپ اتفاق می افتد. در بررسی حاضر چگونگی بروز این اثر به طریق تجربی و تحلیل عددی برای سلول بریلوئن حاوی استن، برای تپ لیزر با یک و چند فرکانس طولی نوسانگر لیزر Nd:YAG با پهنای میانگین زمانی تپ ۳۵ نانوثانیه مورد بررسی قرار گرفته است. مشاهدات نشان می دهند که پهنای تپ پراکنده شده به ازای انرژی ورودی ۱۵ تا ۶۵ میلی ژول به سلول تا کمتر از یک سوم پهنای پالس دمش کاهش می یابد. در این حال کیفیت پرتو پراکنده شده کاملاً به ساختار فرکانسی و پایداری انرژی پرتو دمش وابسته است.