سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مظاهر رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد نانو تکنولوژی دانشگاه صنعتی سهند و کارشناس دان
جعفر خلیل علافی – دانشیار- مرکز تحقیقات مواد پیشرفته و فرآوری مواد معدنی – دانشگاه صنعتی
رضا مظفری نیا – استادیار- دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از پودر معمولی و پودر آگلومره شده نانوساختار Al2O3-13% TiO2 و پارامترهای متفاوت، نمونه‌هایی از پوشش‌های نانوساختار Al2O3-13% TiO2 و پوشش معمولی به روش پلاسما اسپری تولید شد. آزمون بارپذیری بر روی پوشش نانوساختار بهینه شده و پوشش معمولی انجام گردید و نتایج آن مقایسه شد. سپس مقاومت سایشی پوشش‌ها با انجام آزمایش سایش لغزشی پین بر روی صفحه مورد ارزیابی قرار گرفت. مورفولوژی سطح سایش و مقطع آن با استفاده از تصاویر SEM بررسی گردید و مکانیزم سایش پوشش‌ها تعیین شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مکانیزم سایش پوشش‌ نانوساختار شبیه تغییر شکل پلاستیکی است ولی مکانیزم اصلی سایش پوشش معمولی شکست ترد است. همچنین بدلیل تغییر مکانیزم سایش پوشش‌های نانوساختار نسبت به پوشش معمولی، مقاومت سایشی این پوشش‌ها ۴ برابر بیشتر از پوشش‌ معمولی است و بارپذیری پوشش نانوساختار نیز بطور قابل توجهی بیشتر از پوشش معمولی است