سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباد باقر پور – بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
محسن ریحانیان – گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
رامین ابراهیمی – بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

هدف از این تحقیق اعمال کرنشهای پلاستیک بزرگ در فولاد TWIP و بررسی رفتار آن در حین تغییر شکل می باشد. برای این منظور دو روش تغییر شکل بسیار شدیدی یعنی فشار در کانالهای هم مقطع زاویه دار (ECAP) و اکستروژن برشی ساده (SSE) در نظر گرفته شد. پس از ساخت و طراحی قالب های مربوطه، نمونه های فولادی TWIP تحت فرایند ECAP و SSE قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که پس از ECAP، بدلیل استحکام بالای فولاد، در نمونه ترکهای سطحی تشکیل می شوند. ولی در روش SSE، می توان بدون ترک خوردگی کرنشهای پلاستیک بزرگ را در نمونه ایجاد نمود. با بررسی ریز ساختار از کرنش های کوچک تا بزرگ مشخص شد که کسر دو قلویی ها با زیاد شدن افزایش و فاصله آنها کاهش می یابد. در نهایت به کمک روش المان محدود، سیلان و رفتار تغییر شکل ماده د رحین فرآیند SSE بررسی شد.