سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاس
شهاب الدین حاتمی – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسو
عبدالرضا زارع – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسو

چکیده:

در این مقاله مقاومت و تغییر مکان جانبی قابهای فولادی سبک با بادبندهای Kشکل بدست آمده و مودهای خرابی موضعی و کلیبررسی شده است. بدین منظور سه نوع قاب فولادی سبک با ابعاد2.4× 1.2متر با چیدمان مختلف اعضاء باربر قائم و جانبی، توسط نرم افزارANSYSمدل میشود. این قابها با مقاطع جدار نازکC شکل با ابعاد مشابه ابعاد ستونکها بادبندی شدهاند. با استفاده از روش بار افزون نمودار نیرو-تغییرمکان جانبی قاب با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی هندسی مصالح استخراج میگردد و مودهای خرابی در محل اتصالات و یا در اعضاء بررسی میشود. نهایتاً پیشنهاداتی جهت جلوگیری از خرابیهای ترد و افزایش مقاوت جانبی قاب ارائه شده و مدل اصلاح شده مورد بررسی مجدد قرار میگیرد