سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید تقیان دهاقانی – دانشجوی گرایش انتخاب وشناسایی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامحسین اکبری – استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

از آنجایی که تعادل بین فرایند های جوش سرد و و شکست ذرات پودری در آلیاژسازی مکانیکی یکی از عوامل مهم در رسیدن به آلیاژ مطلوب است، در تحقیق حاضر رفتار مخلوط پودرهای Cu-Cr در حین آلیاژسازی مکانیکی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور سه ترکیب ۱، ۳و ۶ درصد وزنی کرم تحت دو دور ۲۵۰وrpm500 با استفاده و بدون استفاده از اتانول و مخلوط با تعداد مساوی از گلوله های ۱و cm 2 و نسبت گلوله به پودر۱۰:۱ تحت اتمسفر آرگون آسیاب شدند. زمان های آسیاب ۴، ۱۲، ۴۸و ۹۶ ساعت انتخاب گردید. به منظور جلوگیری از افزایش دمای محفظه بعد از هر ساعت آسیاب یک ساعت استراحت منظور شد. از میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به EDSو میکروسکوپ نوری مجهز به Image Analyzer برای بررسی پودرها استفاده شد. نتایج حاصله نشان می دهد تغییر پارامتر های فرایند آلیاژسازی مکانیکی از قبیل دور، ترکیب پودر، زمان آسیاب و وجود اتانول تاثیر تعیین کننده ای بر خواص و رفتار پودر های حاصله دارند.