سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید جعفری بهرام آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدحسن عباسی – استاد – محل اشتغال: دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد
محمدحسین عنایتی – دانشیار- محل اشتغال: دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد
فتح الله کریم زاده – استاد یار- محل اشتغال: دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

در این مطالعه، آلیاژ نانوساختار Al2024 با استفاده از روش آسیاب کاری مکانیکی (MM) در یک آسیاب گلوله ای سیاره ای با سرعت ۵۰۰ دور بر دقیقه و طی مدت زمان ۳۰ ساعت تحت اتمسفر آرگون تهیه شد. در ادامه عملیات حرارتی همدما در دماهای ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۵۰، ۴۵۰، ۵۰۰ و ۵۵۰ درجه سانتیگراد و در مدت زمان های ۱، ۲ و ۳ ساعت تحت اتمسفر آرگون بر روی آلیاژ نانوساختار انجام گرفت. چگونگی تشکیل محلول جامد Al-Cu-Mg در آلیاژ نانوساختار با استفاده از آزمون XRD بررسی شد. رفتار پیرسختی آلیاژ نانوساختار بدست آمده با استفاده از آزمون های XRD، DTA و میکروسختی سنجی مورد مطالعه قرار گرفت. کاهش شدت پیک های مربوط به ترکیبات CuAl2 و CuMgAl2 و افزایش پارامتر شبکه آلومینیوم از ۰۶۲/۴ تا ۰۸/۴ آنگستروم در اثر انجام فرایند آسیاب کاری، نمایانگر انحلال ترکیبات مذکور و تشکیل محلول جامد Al-Cu-Mg می باشد. با انجام عملیات حرارتی همدما، رسوبات بین فلزی CuAl2 و CuMgAl2 به ترتیب در دمای حدود ۲۰۰ و ۲۵۰ الی ۳۰۰ درجه سانتیگراد تشکیل شدند. تشکیل رسوبات با ظهور دو پیک گرمازا در آنالیز DTA به تأیید رسید. بیشینه سختی حاصل از عملیات حرارتی همدما معادل با ۲۸۰ ویکرز و در دمای ۲۵۰ درجه سانتیگراد و زمان ۲ ساعت بدست آمد.