سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

طاهره صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشدزمین شناسی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکد
مجتبی حیدری – استادیار زمین شناسی مهندسی
غلامرضا خانلری – دانشیارزمین شناسی مهندسی

چکیده:

در این پژوهش رمبندگی خاکهای لسی واقع در مسیر راه آهن گرگان- اینچه برون و نتایج حاصل از مطالعات ژئوتکنیکی بر روی خاکهای مذکور ارائه گردیده است. محدوده ای به وسعت 15 کیلومتر مربع از مسیر راه آهن گرگان-اینچه برون (روستاهای تنگلی و اینچه برون) در خاکهای لسی قرار می گیرد.به دلیل ترک خوردگی های عمیق و نشست های گسترده موجود در این خاکها، نگرانیهایی را در ارتباط با ادامه این فرایند و وارد آمدن خسارت به راه آهن بوجود آورده است. فرسایش های توده ای و خندقی که بیشترین مقدار فرسایش و و رسوب را باعث می گردند در خاکهای لسی شمال استان گلستان به چشم می خورد.علت اصلی بروز این شکافها رمبندگی خاک است. لذا جهت تعیین عوامل موثر در رمبندگی خاک، آزمایشات فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی بر روی نمونه ها انجام شده است. نتایج آزمایشات ژئوتکنیکی بیانگر بالا بودن پتانسیل رمبندگی در خاکهای منطقه می باشد. در نتیجه می توان گفت با توجه به شناخت دلایل بروز ترکها و شکافها، طرحهای مناسب از جمله غرقاب سازی، کنترل آبهای سطحی و جلوگیری از نفوذ آبهای بارندگی در مسیر راه آهن و تزریق سیمان، جهت جلوگیری از ایجاد ترکهای مشکل آفرین در مسیر راه آهن پیشنهاد شده است