سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صفورا احمدزاده – دانشجوی دوره دکتری علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعت
سیدامیرحسین گلی – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصف

چکیده:

بوگیری روغن ها و چربی ها به دلیل پیشرفت رنسیدیتی در طول زمان و شکل گیری ترکیبات نامطبوع درنتیجه فرایند، ضروری است. روش های بوگیری شامل پوشش دادن، شستشو توسط یک حلال انتخابی، جذب توسط خاک های رنگبر یا کربن فعال و بخار دهی در دماهای بالا و تحت خلا می باشد. در این مطالعه برخی از روش های جدید بوگیری در روغن خام ماهی و نتایج حاصل از آن مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا برخی از خواص فیزیکوشیمیایی روغن ماهی با استفاده از روش های متداول، اندازه گیری و سپس بوگیری به روش شیمیایی و بر اساس حذف پروتئین های موجود در روغن انجام شد. نتایج نشان داد که بوگیری با استفاده ازآمونیوم سولفات در pH=5/5 و کیزل ژل بهترین راندمان را در پی خواهد داشت.