سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محسن شیری – مهندس ارشد فرآیند
امیرحسین طریق الاسلامی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی روشهای تصفیه بیولوژیکی پسابهای پالایشگاهها است. بنابراین به سبب وجود انواع مواد وناخالصیها در فاضلاب، تخلیه مستقیم آنها به منابع پذیرنده ای نظیر آبهای سطحی، چاهها و زمینهای کشاورزی باعث آلوده سازی مضاعف آنها و به خطر افتادن سلامت موجوداتی که درمجاورت آنها زیست میکنند، میشود. تصفیه بیولوژیکی به دو بخش هوازی و غیر هوازی تقسیم بندی میشود که تولید کم سلولهای بیولوژیکی بعنوان لجن، احتیاج کم به مواد غذایی معدنی، عدم احتیاج به اکسیژن و وسایل هوادهی، تولید گاز متان بعنوان محصول نهایی از مزایای تصفیه بیولوژیکی غیر هوازی نسبت به هوازی است. در این مقاله پس از بررسی روشهای هوازی و غیر هوازی تصفیه بیولوژیکی پسابها، به بررسی روشهای تصفیه پیشرفته پسابها پرداخته میشود. برای سنجش میزان مواد آلی موجوددر آب، از روشهایی مانند اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی BOD)اکسیژن مورد نیاز شیمیاییCOD)کل کربن آلیTOC) و مجموع اکسیژن مورد نیازTOD)استفاده میشود. فسفات زدایی، نیتریفیکاسیون و برداشت ازت، نیتریفیکاسیون و دینتریفیکاسیون بیولوژیکی، آمونیاک زدایی بوسیله هوادهی، برداشت ازت به کمک کلرینه کردن و استفاده از کربن فعال از جمله این روشها است که در این مقاله بطور کامل تفصیل خواهد شد.