سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین افشار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، عضو باشگاه پژوهشگران جوان
جواد قاسمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
مهرزاد شمس – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدمجتبی موسوی نائینیان – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

اثر تغییر قطر ذرات و موقعیت اولیه رها سازی بر پخش آنها درکانال بررسی گردیده است. جریان مورد بررسی بصورت دو فازی بوده و روش حل بر اساس دیدگاه اویلری برای فاز پیوسته و دیدگاه لاگرانژی برای فاز ذرات می باشد. نیروهای مختلف نظیر نیروی پسا، برای سافمن، براونی، نیروی درگ و نیروی وزن ذره در بررسی حرکت آن در نظر گرفته شده است.پخش نانوذرات و تغییرات قطر و سرعت جریان در یک کانال با بکارگیری دینامیک سیالات محاسباتی بررسی گردیده است. نتایج نشان می دهند که با تغییر قطر ذره در نسبت حجمی یکسان و همچنین تغییر موقعیت رها سازی آنها، می توان پخش ذرات و مسیر حرکت آنها و همچنین موقعیت خروج آنها از کانال را بصورت دلخواه تعیین نمود