سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمدعادل عقیلی – سرپرست پژوهشکده علوم و فناوری دریایی هرمزگان- مجتمع علوم و فناوری زیر

چکیده:

رایج ترین درمانها و کمک های اولیه در خصوص نیش و گاز گرفتگی موجودات دریایی در سراسر جهان توسط اعضاء نجات غریق یا افرادی که دوره هایی را در این خصوص طی کرده اند ارائه شده است از آن جمله درمانهای مربوط به محیطهای دریایی مخصوصا درمان نیش عروس دریا یی است.استفاده صحیح از کمک های اولیه در برابر سم حاصل از نیش موجودات دریایی بسیار مهم است . در این مقاله به بررسی این موضوع و ارائه راهکارهایی در این زمینه پرداختیم و در نتیجه این تحقیق پروتکل ساده ای جهت موارد یاد شده ارائه می دهیم .این پروتوکل شامل موا ر د زیر می شود: -1 استراتژی های پیشگیرانه برای کاهش مرگ و میر ناشی از نیش موجودات دریایی -2 کمک های اولیه مورد نیاز برای درمان سم حاصل از نیش موجودات دریایی مانند عروس دریایی و سایر موجودات امید است بتوانیم گامی موثر و راهکاری مناسب در این خصوص ارائه دهیم.