سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

اکبر عبدالله زاده – دانشجوی دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات ارومیه

چکیده:

افزایش جمعیت وتغییر سطح فرهنگ و تمدن بشردرقرن حاضر موجب تغییرات وسیع در اکوسیستم و برهم خوردن قوانین طبیعت در بسیاری از نقاط جهان گردیده است . زندگی مدرن باتکنولوژی جدیدمحیط زیست را دچار اسیب نموده است وهمچنین سیر روبهزوال منابع انرژی تجدیدناپذیر و افزایش آلودگی محیط زیست به دلیل استفاده بی رویه از انرژی فسیلی اهمنیت موضوع را چندین برابر کرده است ولزوم استفاده از انرژی های نورا مورد توجه قرار داده است . کاربرد منابع مناسب انرژی های پایدار مانندانرژی خورشید ، آب ، باد ، بیوگاز… میتواند راهگشای مشکلات زیست محیطی باشد. دست اندر کاران بخش طراحی ومعماران با طراحیوبرنامه ریزی مناسب و هماهنگ با اقلیم ومحیط زیست میتوانندفضایی مناسب و مطلوب را به وجود آورند . برای رسیدن به این اهداف تحقیقات وسیع و کاربردی در این مورد ضرورت پیدا می کند . بنابراین در زمانی که معماری به دنبال راههای جدید برای استفاده از انرژی تجدیدپذیر و پاک می باشدو در مصرف انرژی های تجدیدناپذیر صرفه جویی خواهد شدو در جهت هماهنگی با محیط زیست قدم های مثبتی برداشته میشود . هدف از تحریر این مقاله بیان اهمیت موضوع ، تحقیق وپژوهش درجهت آشنایی با اصول و راهبردهای سنتی ومدرن وبررسی مفهوم تعامل معماری با انرژی های نو می باشدو برای ما این امکان را فراهم می آورد که با بررسی بیشتر بتوانیم با استفاده بهینه از منابع انرژی آلودگی های محیط را به حداقل برسانیم و با پیروی از اصول معماری پایداراز صدمه به محیط زیست بکاهیم واسایش کاربران را به حداکثر ممکن برسانیم وبه یک زندگی اجتماعی مطلوب وبه دور از ناهنجاریهای اجتماعی فرهنگی اقتصادی رهنمون گردیم روش تحقیق توصیفی تحلیلی وگرداوری اطلاعات اسنادی کتابخانه ای می باشد