سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش مقاوم سازی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی پروری – کارشناس ارشد عمران – سازه، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

چکیده:

در چند دهه اخیر افزایش کارایی و ایمنی سازه ها در برابر خطرات طبیعی از قبیل زلزله های شدید و با د با استفاده از ایده کنترل سازه ها، توجه محققین بسیاری زا به خود جلب کرده است از جمله روشهای کنترل رفتار دینامیکی استفاده از میراگرها می باشد دراین مقاله پس از معرفی میراگرها بصورت کلی و بررسی آنها نتیجه گیری که صورت می گیرد این است که میراگرها علاوه بر اینکه با جذب و مستهلک ساختن انرژی و رودی به سازه موجب کاهش چشمگیر پاسخهای دینامیکی سازه می شوند نحوه چیدمان میراگرها نیز می تواند عامل مهمی در بهبود عملکرد آنها باشد برای تعدیل و کاهش نیروی زلزله باید روشهای مختلف موردبحث و بررسی قرار گیرد و با توجه به امکانات موجود در کشور برای سازه های مختلف از میراگرهای مختلف که صرفه اقتصادی نیز داشته باشند استفاده شود تا بتواندر آینده ازمیزان تلفات و خسارات وارده بر سازه بکاهیم