سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و گاز

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهنام جوادیفر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر
سیروس آقانجفی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمد نجفی – استادیار دانشکده مهندسی مانیک و هوافضا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
عباس وفایی صفت – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

با توجه به رشد فراینده تقاضا برای لوله های پلی اتیلن در شبکه توزیع گاز و نظر به ویژگی ها ومشخصات فنی موادPEو شرایط خوب سرویس دهی و سهولت اجرا و نصب این مواد، جایگزینی مناسبی برای لوله های فلزی به شمار می رود. آزمون های مخرب به علت داشتن مشکلاتی مانند صدمه زدن به محصول وسیستم،پرهزینه بودن واتلاف وقت زیاد ونیز توقف خط تولید و پروژه ،امروزه جای خود را به روش های غیرمخرب داده و استقبال صنایع مختلف به این روش روبه افزایش است.روش مناسب و متداول اتصال لوله های پلی اتیلن روش الکتروفیوژن(EF) است . در روش الکتروفیوژن EF)) ، مشکل اساسی، انجام بازرسی فنی و ارزیابی کیفیت جوش بوده و با توجه به اهمیت موضوع و حساسیت انتقال گاز و خطرات بالقوه ناشی از نشت و انفجار احتمالی، بازرسی فنی سرجوش ها و تضمین ایمنی آن یک ضرورت انکار ناپذیر محسوب می شود و اهتمام به یافتن راهکارهای علمی و فنی جهت نیل به این هدف همواره مورد توجه ویژه صاحبان این صنعت بوده است. روش معمول بازرسی فنی و ارزیابی کیفیت جوش الکتروفیوژن (EF) ، استفاده از آزمون های مخرب و بهره گیری از یک روش آماری و تصادفی است. با توجه به فرایند جوش الکتروفیوژن (EF) و وجود متغیرها و پارامترهای تاثیرگذار در کیفیت و استحکام آن و دخالت عواملی چون خطای تجهیزات، عوامل محیطی و نصب ، استفاده از آزمون هایمخرب وبهره گیری از یک روش آماری وتصادفی است. با توجه به فرایند جوش الکتروفیوژن (EF)، و وجود متغیرها و پارامترهای تاثیرگذار در کیفیت و استحکام آن و دخالت عواملی چون خطای تجهیزات، عوامل محیطی و نصب، استفاده از آزمون های غیر مخرب یک بحث و نیاز جدی است. در این تحقیق ، ضمن بررسی روش غیر مخرب التراسونیک فاز آرای و مقایسه آنها با روش مخرب لهدگی، چند نمونه از سرجوش های پلی اتیلن به کار رفته در شبکه توزیع انتخاب شده است و با روش آزمون غیرمخرب التراسونیک (PAUT) و نیز از طریق آزمون مخرب مورد مطالعه قرار گرفت نتایج بدست آمد نشان می دهد که می توان جوش های معیوب وضعیف را با روش التراسونیک فازآرای تشخیص داد . براساس تحلیل کلی با این روش جدید غیرمخرب می توان در حدود 45% الی 55% جوش های معیوب را شناسایی نمود. شناساس عیوبی همچون (Cold weld) بدون ایجاد حفره با هوای محبوس شده و یا شکاف در سطح مشترک جوش بسیارمشکل می باشد. جهت بهبود و افزایش کارایی این روش پرابی با شکل هندسی اتصالات طراحی گردد و جهت بالا بردن قدرت تفکیک پذیری و دقت بیشتر از پراب های با فرکانس MHz7.5 استفاده گردد. نتایج کلی نشان می دهد که استفاده از روش غیرمخرب می تواند موجب کاهش تعداد آزمون های مخرب مورد نیاز، کاهش زمان و هزینه و مهم تر از همه افزایش ضریب اطمینان و دقت و پرهیز از روش و تصادفی گردد.