سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران ، گرایش خاک و پی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
فرزین کلانتری – استادیار دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمود قضاوی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

استفاده از پی های عمیق (شمع ها) در طی دهه اخیر افزایش قابل توجهی در سواحل ماسه ای کشور که غالباً دارای ساختار خاک دانه ای اشباع هستند ، پیدا کرده است .تنش های زلزله در مناطقی با چنین ساختار خاک موجب افزایش فشار آب منفذی و کاهش مقاومت خاک و در نهایت ایجاد حالت روانگرایی در خاک می گردد که اثرات مخرب و پرهزینه ای را بر روی پی های عمیق خواهد گذاشت . تغییر شکل های دائمی و جانبی زمین یا گسترش جانبی ، چه بصورت مجزا و چه بصورت ترکیب با نیروهای اینرسی روسازه و گشتاورهای بوجود آمده در طول مدت لرزش بر روی خاکی که قبلاً با افزایش فشار منفذی در پائین ترین سطح مقاومتی خود قرار دارد ، ازمنابع مهم خطر و نگرانی محسوب می شوند . ترک و شکستگی شمع ها در ارتفاع سطحی و عمیق ، شکستگی اتصالات شمع ، حرکات عمودی و جانبی و چرخش های کلاهک شمع از مواردی است که در طی زلزله های مهم گذشته از جمله زلزله 1964 نیگاتای ژاپن ، 1989 لوماپریتا کالیفرنیای آمریکا و 1995 کوبه ژاپن مشاهده شده است . در این مقاله به بررسی تأثیرات پدیده روانگرایی خاک بر شمع های مستقر در این نوع خاکها با تکیه بر مکانیزم شکست خمشی پرداخته شده است . این مکانیزم بر مبنای روش طراحی شبه استاتیکیBNWF تیر بر روی بستر غیرارتجاعی وینکلر) و با تکیه بر منحنی هایP-Y می باشد که رفتار P-Y شمع را بر اساس تغییرمکانها و نیروهای اعمالی بر اثرگسترش جانبی خاک تفسیر می کند . همچنین در این مقاله ، ضوابط آئین نامه هایی نظیر Eurocode و 8 NEHRP2000 ، API ، JRA نیز در رابطه با طراحی شمع های مستقر در خاکهای روانگرا ارائه خواهد شد .