سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تهران ، پردیس ابوریحان
غلامعلی اکبری – استادیار زراعت دانشگاه تهران
احمد دهقان – کارشناس ارشد جهادکشاورزی استان فارس
مهدی یونسی حمزه خانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تهران ، پردیس ابوریحان

چکیده:

مصرف روغن در ایران در طی سالهای اخیر به دلیل رشد جمعیت و افزایش مصرف سرانه افزایش یافته ولی تولید آن همپایه مصرف رشد نکرده است بطوری که در حال حاضر کمتر از 10 درصد روغن در داخل تولید می گردد و به همین دلیل توسعه کشت کلزا در سالهای اخیر در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. از طرفی دیگر از جمله موانع تولید کلزا کمبود آب ، بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد که با روش های نوین آبیاری می توان این مشکل را حل نمود. این آزمایش درسال86-85 در مزرعه ای واقع در کیلومتر 6 جاده خرامه- شیراز در خاکی با بافت لومی در قالب طرح آماری کرتهای خرد شده (اسپلیت پلات ) با سه تکرار انجام شد. تیمار های آبیاری شامل قطره ای با فاصله 50 سانتیمتری خطوط و 30 سانتیمتری قطره چکانهای روی خطوط، و آبیاری کرتی به عنوان کرتهای اصلی و تیمارهای نیتروژن شامل 200، 300، 400 ، 500 کیلوگرم کود اوره در هکتار بعنوان کرت فرعی بود.آبیاری قطره ای نواری با 42/64درصد روغن نسبت به آبیاری کرتی با 42/49 درصد روغن باعث افزایش روغن به میزان 0/15 درصد گردیده است. بیشترین درصد روغن دانه به میزان 43/5درصد در تیمار آبیاری قطره ای نواری همراه با مصرف 200 کیلوگرم در هکتار کود اوره و کمترین مقدار روغن به میزان 41/93 درصد در تیمار آبیاری قطره ای نواری همراه با مصرف 400 کیلوگرم در هکتار کود اوره اندازه گیری شد