سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نوراله کثیری – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی
مجتبی شاهرخی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
جواد ایوک پور – دکتری مهندسی شیمی

چکیده:

چد سالی است که شبیه سازی هیدرودینامیکی برجهای تقطیر و بررسی پدیده های نامطلوبی نظیر ماندگی، ریزش، طغیان و غیره مورد توجه صنایع فرایندی قرارگرفته است که بطور عمده بعلت تاثیرات مهم این گونه پدیده های هیدرولیکی برراندمان برج می باشد وقوع این پدیده ها در زمان طراحی و کارکرد برج باعث اهمیت بیش از حد آنها ودر نتیجه پیش بینی شرایط وقوع انها بوسیله ابزارهای مهندسی شده است تمرکز این مقاله روی پدیده ماندگی مایع در فاز گاز خواهد بود که می تواند باعث کاهش راندمان سینی کاهش راندمان کلی برج و بطور همزمان ازکارافتادن برج گردد. تعیین استانه شروع ماندگی یکی از پارامترهای حیاتی و بسیار تاثیر گذار روی هزینه ها می باشد دراین مقاله روشهای مختلف پیش بینی ماندگی طی 50 سال گذشته مورد بررسی قرار خواهد گرفت که شامل برخی مطالعات ازمایشگاهی اولیه تحلیلهای انجام شده اخیر و بسط و توسعه روابط و مدلهایمختلف ریاضیاتی خواهد بود اگرچه روش های پیش بینی نسبتا دقیق طی سالیان گذشته بسیار گسترش یافته اند اما به نظر می رسد هنوز برای اصلاح و بهبود روابط پیش بینی ماندگی جای فکر و تامل وجود دارد.