سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهمن مهدی زاده – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، مهندسی محیط زیست
داود کاه فروشان – استادیار مهندسی شیمی، مهندسی محیط زیست- تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست

چکیده:

آلاینده های ناشی از توربین های گازی امروزه به عنوان یکی از منابع عمده آلودگی هوا بشمار می آیند. در بین آلاینده های مختلف ناشی از فعالیت توربین های گازی، اکسیدهای نیتروزن از اهمیت ویزه ای برخوردار هستند. از اینرو روش های مختلف برای کاهش این آلاینده پیشنهاد شده است. این روشها که با توجه به عوامل تولید کننده آلاینده ها از قبیل دمای شعل، زمان اقامت سوخت، غلظت سوخت، دمای سوخت ورودی به محفظه احتراق و نسبت همسانی هوا و سوخت در ناحیه اولیه محفظه احتراق و همچنین نوع سوخت پیشنهاد شده اند تأثیر فراوانی بر کاهش حجم تولید آلاینده ها داشته اند. در این مقاله روشهای بکار گرفته شده در کاهش آلاینده (NO(x از توربین های گازی و میزان تأثیر گذاری این روشها به منظور کاهش انتشار این آلاینده بررسی شده است.