سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حدیث مظاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته طراحی محیط زیست دانشگاه تهران
بهنام بلمکی – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آبادانی و توسعه روستاها

چکیده:

درمدیریت نوین محیط زیسته اعتقاد براین است که نظارت و پایش برخلاف مدیریت سنتی منابع با هدف استفاده درازمدت منطقی و پایدار از منابع همگان و همراستا است برای دستیابی به چنین هدف بلندمدت و پایداری لازم است ارکان مدیریت همه سونگر، احتیاط امیز و مشارکتی باشد و در نهایت باعث گردد که این اهداف بطور روزافزونی به سوی توسعه پایدار ارتقا نماید. از انجا که اولین قدم برای دستیابی به مدیریت خردمندانه محیط زیست شناخت اجزا و سازوکار ان است نقش فرایندهای علمی در جهت بهبود این شناخت و گسترش راهکارهای اجرایی در خصوص حفظ کیفیت این منابع بیش از پیش روشن میگردد. در جهان امروز محدودیت منابع افزایش جمعیت رشد نیازها و خواسته های بشری و رقابت شدید در صحنه اقتصاد جهانی کشورها خصوصا کشورهای درحال توسعه را ناگزیر نموده است که برای ادامه حیات و توسعه اقتصادی به برنامه ریزی راهبردی در خصوص مدیریت منابع و بهبود کیفیت خدمات توجه نمایند.