سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهره خاقانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حمیدرضا ذوالفقاریه – پژوهشکده کشاورزی پزشکی و صنعتی کرج
شهاب خاقانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمد بابایی – پژوهشکده کشاورزی پزشکی و صنعتی کرج

چکیده:

شپشه قرمز ارد حشرات همه جایی واقعی هستند و در اغلب نقاط دنیا به فراوانی دیده می شوند به منظور جایگزینی مناسب برای سموم افت کش تحقیقات وسیعی روی سایر روشهای استفاده از پرتو گاما صورت گرفته است اثر دزهای مختلف پرتوگاما روی مرحله ی حشره بالغ مسن و جوان سوسک Tribolium castaneum ، موردبررسی قرارگرفت حشرات مورد ازمایش در شرایط کنترل شده حرارت ۲۷±۱ درجه ی سانتی گراد و رطوبت نسبی ۱۰±۶۵ درصد و دوره نوری ۱۶ ساعت تاریکی و ۸ ساعت روشنایی پرورش داده شدند و نمونه های پرتوتابی شده نیز در همین شرایط قرارگرفتند. حشرات بالغ مسن و جوان در معرض دزهای مورد نظر قرارگرفتند و میزان مرگ آنها در روزهای متوالی مشاهده و ثبت گردید.