سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحیده مرتضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی
ملیحه مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
علی شاهنظری – استادیار گروه مهندسی اب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
قاسم عنایتی – مدیر واحد اجرایی پروژه جامع اب و خاک البرز

چکیده:

رودخانه یکی از منابع اساسی تامین اب برای مصارف گوناگون از جمله کشاورزی شرب ، صنعت می باشد ازاین رو یکی از مسائل مهم درحیطه محیط زیست حفظ این منابع از لحاظ کمی و کیفی می باشد دراین مقاله روند تغییر چهار پارامتر کیفی اب رودخانه بابلرود شامل TH,TDS,EC,SAR مورد بررسی قرارگرفته اند بدین منظور داده های دراز مدت کیفی اب طی سالهای ۷۲-۸۹ درایستگاههای قران تالار، کشتارگاه و پاشاکلا تهیه شده و روند تغییرات پارامترهای مورد نظر درایستگاههای مذکور مورد ارزیابی قرارگرفته است.