سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد مونسان – 1عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر و محقق مجتمع دانشگاهی علوم و ف
حسین زارع – دانشجوی دوره کارشناسی مهندسی کشتی سازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سعید حدادی – دانشجوی دوره کارشناسی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

این مقاله به بررسی طراحی و ساخت شناور هیدروفویلی تندرو می پردازد که نمونه ای از آن در دانشگاه صنعتی مالک اشتر طراحی و ساخته شده واطلاعات مناسبی از مشخصات فنی شناور ارائه گردیده است . هدف اصلی ارائه روند طراحی و ساخت شناور هیدروفویلی و بومی کردن این دانش است. روش ارائه شده با تلفیق روند طراحی بال در هواپیما، ملاحظات طراحی دریایی و با تکیه بر تجربه کسب شده در طول فر آیند طراحی و ساخت شناور نمونه میباشد. از مهمترین مسائل طراحی، طراحی هیدروفویل های این شناورها است که سیکل طراحی آن بیان گردیده و در انتها، نمونه طراحی و ساخته شده با استفاده از این سیکل ارائه گردیده است. اینگونه شناورها دارای هیدروفویل هایی بوده که در زی ر آن نصب میگردند. با شروع حرکت و تولید نیروی برآ توسط هیدروفویلها، بدنه شناور از سطح آب جدا شده و بنابراین درگ موج سازی بسیار کمی تولید میکند که توانایی رسیدن به سرعت های بالا را برای اینگونه شناورها میسر می- سازد.این شناور دارای 2متر طول ، 1/5 متر عرض و 1متر ارتفاع است. تناژ آن 500 کیلوگرم و دارای دو هیدروفویل است. سرعت جدا شدن از سطح این شناور، 5 متر بر ثانیه اس ت . این شناور بدلیل شکل دوبدن ه ای، از پایداری استاتیکی و دینامیکی بالایی برخوردار است . شناور فوق مراحل تست خود را با موفقیت سپری کرده است. شعاع گردشی آن 1 متر بوده که حکایت از مانوردهی بالای شناور است.