سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین ناظمی – دفتر مهندسی و برنامه ریزی شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح همدان

چکیده:

اولین بار در اواخر سال ۱۳۷۶ در وزارت نیرو نظر به توجه جدی در خصوص اهمیت حفاظت ازمنابع طبیعی و حفظ محیط زیست مطابق استانداردهای زیست محیطی نمایندگانی از نیروگاههای کشور جهت اشنایی و بکارگیری روشهای تئوریک و اجرایی زیست محیطی معرفی و ساختار اولیه دستورالعملها ساماندهی گردید. در مرحله اول در نیروگاه همدان در سال ۱۳۷۷ لاگشیت موقت اولیه ازمایشات مربوط به شش پارامتر کلی زیست محیطی توسط دفتر مهندسی تهیه و د راختیار قسمت محترم شیمی قرارگرفت. د رمرحله دوم در اواخر سال ۱۳۷۷ باتلاش مدیریت عامل و کارکنان نیروگاه بخصوص پرسنل بخش شیمی راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب انسانی و صنعتی ETP/STP اغاز شده و در سال ۱۳۷۸ با موفقیت به انجام رسید. در مرحله سوم سال ۱۳۷۹ با تشکیل کمیته زیست محیطی جهت بررسی لاگشیتها پیگیری امور بطور منظم صورت گرفت و در سال ۱۳۸۰ نصب و تجهیز ازمایشگاه ETP/STP جهت کنترل پارامترهای مختلف زیست محیطی به پایان رسیده و لاگشیتهای زیست محیطی دراین سال بوط کامل نهایی گردید.