سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنگره چالشهای کود در ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد بای بوردی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
ایوب اصل ایرانی فام – معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی

چکیده:

تولید کودهای شیمیایی در ایران در سال 1945 و در قالب یک کارگاه کوچک در حومه کرج آغاز گردید. در طول یک دهه فعالیت این واحد، تولید این کارخانه به 60 تن رسید و از جمله تولیدات آن سوپر فسفات ساده، پودر استخوان و نیترات پتاسیم به شمار می رفت. در سال 1955 در حدود 175 تن از کودهای شیمیایی ازته و فسفاته نخس تین بار به کشور وارد شد. به موازات این امر بخش خصوصی نیز در حدود 300 تن کود شیمیایی خریداری و وارد کشور نمود. به دنبال ای ن امر و توسعه صنعت نیشکر در کشور واردات کود رونق گرفت. در خلال دهۀ 60 بیش از هفده نوع از انواع کودهای شیمیایی در کشور مورد استفاده قرار گرفت که عبارت از 5 نوع کود شیمیایی ازته، 4 نوع کود شیمیایی فسفاته، 3 نوع ک ود پتاسه و بیش از 5 نوع از کودهای مرکب بود. در دهه 70 با تأسیس شرکت شیمیایی شاپورشروع سپس مجتمع شیمیایی رازی وبعد مجتمع پتروشیمی رازی تغییر نام یافت. این شرکت عمدتاً اوره، منوآمونیوم فسفات و دی آمونیوم فسفات را تولید م ینمود.در سالهای اخیر پیشرفتهای قابل توجهی در زمینه تولید ومصرف کودهای شیمیایی در کشورصورت گرفته است. در جهت اصلاح وبهبود روند مصرف کود در کشور بایستی اقدامات مؤثری صورت گیرد. توسعۀ تحقیقات در بخش دولت ی و تشو یق بخش خصوصی جهت احداث واحدهای تحقیقاتی جهت شناخت کامل پتانسیل اراضی کشور، کالیبراسیون و در نتیجه توص یه نی از کودی برای گیاهان زراعی اصلی با توجه به قطب های کشاورزی عمده از مناطق مختلف کشور، احداث واحدهای فرمولاسیون کودهای شیمیایی توسط بخش دولتی و خصوصی جهت تولید کودهای حاوی عناصر پرمصرف و کم مصرف با توجه به نتایج آزمون خاک، نیاز کودی گیاه موردنظر به انواع عناصر غذایی و عملکرد مورد انتظار با توجه به سا یر شاخصه ها ی مؤثر در تولید مثل شوری خاک و سعی و تلاش درتوسعه هرچه بیشتر ترویج در جهت تبادل اطلاعات علمی حاصل از تحقیقات با کشاورزان و اعتلای سطح دانش کشاورزان برای فهم و بکارگیری علوم کشاورزی و تجربه های حاصل از تحقیقات.