سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زینب کریمی – دانشجوی کارشناس ارشد زمین شناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد
مجید حیدری زاده – استادیار مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
جهانگیر پرهمت – استادیار و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

چکیده:

خشکسالی جلوه ای از اقلیم بوده که در هر ناحیه ای ممک ن است رخ دهد و خسارات عمده اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی وارد آورد . به علت طبیعت آرام و مکانیسم پیچیده نسبت به دیگر بلایای طبیعی ناشناخته تر می باشد . از این رو لازم است جهت مقابله و کاهش اثرات مخرب آن ، این پدیده به خوبی مطالعه گردد . بعد از خشکسالی هواشناسی، خشکسالی هیدرولوژیکی به وقوع می پیوندد و در صورت تشدید آن منجر به خشک شدن رودخانه های دائمی گردد . از طرفی نیاز روزافزون به آب بیشتر از ظرفیت مجاز نیز خود دوره خشکی و کاهش جریان در رودخانه را تشدید می کند . رودخانه مرک در ماهیدشت کرمانشاه طی سال های متمادی یک رودخانه دائمی بوده و همواره در تما م م اه های سال جریان داشته است . اما از سال ۷۷ به بعد دارای چند ماه خشک در سال شده است . در این مقاله سعی شده با استفاده از ترسیم گراف و مدل salas به بررسی عوامل خشک شدن این رودخانه پرداخته شود . در این بررسی مشخص شده است که هر چند عامل تغییر اقلیم و خشکسالی در کا هش بارش و رواناب نقش داشته است ولی عامل اصلی کاهش و خشک شدن رودخانه مرک برداشت بیش از حد از آب رودخانه و آب های زیر زمینی منطقه در سال های اخیر است.