سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدتیرداد نیک نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی مواد-جوشکاری
سیدعلی اصغر اکبری موسوی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه

چکیده:

در تحقیق حاظر به بررسی ریزساختار جوش لیزر پالسی Nd:YAG آلیاژ رسوب سخت شونده مس برلیوم پرداخته شده است. بررسی ها توسط میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی و پراش اشعه ایکس انجام شد. بررسی های ساختار جوش نشان می دهد که در مجاورت فلز پایه ساختار سلولی و در نزدیکی خط مرکزی جوش ساختار دندریتی و هم محور مورفولوژی غالب هستند. همپنین به بررسی اثر پارامترهای جوشکاری لیزر پالسی بر ابعاد و شکل حوضچه مذاب پرداخته شد. با افزایش پهنای پالس های لیزر در محدوده پهنای پالس کم، ابعاد حوضچه مذاب افزایش می یابد. در حالیکه در محدوده پهنای پالس بالا با افزایش این پارامتر، کاهش قله توان پالس ها رخ می دهد و ابعاد حوضچه مذاب به یکباره کاهش می یابد. همچنین با کاهش قطر کانونی اشعه لیزر، عمق نفوذ جوش افزایش یافته و پهنای آن کاهش می یابد. افزایش انرژی پالس های لیزر منجر به تشدید مورفولوژی سلولی در ساختار می شود که اثر آن در شدت پراش اشعه ایکس ناشی از صفحات {۱۱۱} مشخص می شود. الگوی پراش نشان می دهد که جهت مرجح انجماد در آلیاژ مس برلیوم مشاهده جهت مرجح انجماد در سایر فلزات با ساختار وجوه مرکزدار می باشد. به منظور کاهش ضریب انعکاس سطح آلیاژ لایه رویین روی سطح اعمال شد. بررسی ها نشان می دهد که در انرژی کم پالس های لیزر تفاوت ابعادی بین حوضچه مذاب تشکیل شده در نمونه رویین شده و حوضچه تشکیل شده در نمونه رویین نشده زیاد است. در حالیکه در محدوده انرژی های بالای لیزر این تفاوت کم می شود