سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا اعتمادی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
محمد رزازی –
حسین سینا –

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر عملیات حرارتی آستمپرینگ بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن های داکتیل آستمپر شده آلومینیوم دار در محدوده بینیت بالایی است. برای این منظورپس ازتهیه نمونه های استاندارد ضربه ازYبلوک های ریخته شده با ترکیب شیمیایی متفاوت (آلیاژ۱ با ۰۴/۱ درصد مس و۰۲/۰ درصد قلع، آلیاژ ۲ با ۹۴/۰ درصد مس و ۱/۰ درصد قلع،‌ الیاژ ۳ با ۰۴/۱ درصد مس و ۱۱/۰ درصد قلع و ۷۹/۰ درصد آلومینیوم ، آلیاژ ۴ ‌با ۰۴/۱ درصد مس و ‌۱۱/۰ درصد قلع و ۶۹/۱ درصد آلومینیوم) جهت بررسی فرآیندآستمپرینگ، دمای آستنیته کردن °C 900 ومدت زمان یک ساعت انتخاب شد.آستمپرینگ درمحدوده بینیت بالایی دردمای°C 360 به مدت زمانهای۱۵ ، ۳۰ ، ۶۰ و ۹۰ دقیقه صورت گرفت. بر اساس نتایج حاصل از آزمایشات سختی و ضربه شارپی و بررسی های متالوگرافی، ‌سیکل های بهینه عملیات حرارتی مشخص گردید. باتوجه به نتایج آزمایشات، مشخص شد که محدوده زمانی جهت بدست آوردن بهترین ریزساختار و خواص مکانیکی برای آلیاژهای(۱)و(۲) در زمان۳۰ دقیقه وبرای آلیاژهای (۳)و(۴) درزمان ۶۰ دقیقه حاصل می شود