سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شبنم رباطی – دانشگاه شهید بهشتی تهران
سیده راضیه جعفری – دستیار علمی، گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده:

منطقه مورد مطالعه به وسعت 56 کیلومتر مربع در 40 کیلومتری جنوب خاور شهر همدان و در بخش شمالی پهنه سنندج- سیرجان قرار دارد. واحد های سنگی دگرگونی، در این گستره به صورت نوارهایی با راستای شمال باختر- جنوب خاور قرار گرفته اند و واحد های سنگی آذرین (پگماتیت ها) به شکل عدسی هستند. این مجموعه در طی چهار مرحله (D1,D2,D3,D4) دچار دگرریختی گردیده و با توجه به ریزساخت های موجود سه نسل مختلف چین خوردگی (F1,F2,F3) در منطقه قابل تفکیک هستند. عمده ریزساخت های منطقه شامل روبان های کوارتزی، انواع برگوارگی، ماهی میکا، پورفیروکلاست ها، رگه ها و انواع چین ها می باشند. مکانیسم تشکیل چین های F3 مکانیسم خمشی- لغزشی است که باعث تفاوت سوی برش در یال ها می شود و علت وجود سوی برش متفاوت در ریز ساخت های منطقه مورد مطالعه است.