سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین متوکل خسروشاهی –
ابراهیم اصغری کلجاهی –
محمد رضا مشرفی فر –

چکیده:

تونل نیایش، یکی از بزرگترین پروژه های تونلسازی شهری در رسوبات آبرفتی است که جهت اتصال بزرگراه صدر به بزرگراه نیایش، در نواحی شمالی شهر تهران، در حال احداث می باشد. این تونل در حقیقت از دو تونل مجزای شمالی و جنوبی، با مجموع طول حدود 7/300 کیلومتر ، ساخته می شو د. طول هر یک از تونلهای شمالی و جنوبی، حدود 3650 متر می باشد. حداکثر روباره در مسیر تونلها، 37/5 متر بوده و حفاری تونل با استفاده از روش NATM، انجام میشود. در این مقاله، مشخصات زمین شناسی مهندسی و پارامترهای ژئوتکنیکی آبرفتهای محدوده این طرح مورد بررسی قرار گرفته و نتایج مجموع آزمایشات درجا و آزمایشگاهی، ارائه گردیده است. بررسیها نشان م یدهد که رسوبات محدوده طرح، غالباً درشت دانه و بیشتر متعلق به آبرفتهای سری B و A م یباشند. براساس نتایج آزمایشات برش مستقیم درجا، چسبندگی خاکها بین 0/22 تا 0/37 کیلوگرم برسانتی متر مربع و زاویه اصطکاک داخلی خاکها، بین 33 تا 37 درجه متغیر می باشد. استحکام نسبتا بالا و چسبندگی قابل توجه این خاکها، عمدتاً ناشی از سیمانی شدن آنهاست.