سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

قاسم قادری – کارشناس ارشد زمین شناسی (پترولوژی ) ،عضو انجمن غارشناسی ایران
لیلا کریمی – لیسانس زمین شناسی -دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی- عضو انجمن غار

چکیده:

این پژوهش به بررسی ژئومتری و عوامل ساختاری غار پردیس در مجاورت شمال غرب شیراز پرداخته است . برداشت و بررسی شکستگی های تاقدیس صدرا، درزه های اطراف دهانه غار ، شکستگی های درون غار و مقایسه آن با مسیر های توسعه غار از جمله مواردی است که به همراه ژئومتری و نقشه برداری غار مورد بررسی قرار گرفته است و نهایتا سعی گردیده با توجه به نمودار های ترسیم شده ژنز غار مورد بررسی قرار گیرد .نتایج این بررسی ها نشان داده است که غار مذکور از نوع غار های ساختاری بوده و عوامل تکتونیکی نقش اصلی را در ژنز غار به عهده داشته است . از طرف دیگر ، این غار فاقد تزئینات بوده و تنها سنگ چکه های کوچک (Dripstone) در آن تشکیل شده که به نوعی دلالت بر جوان بودن این غار دارد . بسیاری از مسیر های غار ناپایدار بوده و ریزش های جوان سنگ درون غار مشاهده شده که به توسعه غار و گسترش ابعاد آن در محیط خشک ( Vadose Zone) کمک نموده است .