سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد اسماعیلی – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی زرند کرمان
روح اله قره چاهی – کارشناسی ارشدزمین شناسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی زرندکرمان
سروش میرزا قراچه – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی زرند کرمان
مهدی صفری – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی زرند کرمان

چکیده:

فرایندهای حفاری و تولید نفت و گاز، انواع مختلفی از پس ماندها را تولید می کنند. این پس ماندها را می توان به سه گروه تقسیم کرد: پس ماندهای حفاری، آب تولید شده در طول حفاری و دیگر پس ماندهای مرتبط، پس ماندهای حفاری شامل سیالات حفاری، کنده های حفاری و آب شستشو است. معمولاٌ سیالات حفاری پایه، ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی لازم برای حفاری را ندارند بنابراین تعدادی از مواد به منظور بهینه سازی کیفیت، به آنها افزوده می شود. متاسفانه ممکن است افزودنیها سمی و برای محیط زیست خطرناک باشند. تکنیک کروماتوگرافی گاز برای تشخیص امولسیونها وترکیبات آلی نمونه های پس ماندهای سازندهای آغاجاری،میشان و گجساران استفاده شده است. کروموتوگرام حلال خالص (A طیف) CH2CL2 برای ارزیابی طیف های سایر نمونه ها مناسب است . برای اندازه گیری فلزات سنگین موجود در پس ماند،از اسپکتومتری نشر اتمی پلاسما جفت شده القایی ICP – AES و برای اندازه گیری جیوه و آرسنیک از روش جذب اتمی با سیستم تولید هیدرید استفاده شده است. مقادیر باریم و (استرانسیوم در پس ماندهای آغاجاری و گچساران ، نزدیک حدمجاز است و ممکن است به حد خطرناکی برسد.جیوه وآرسنیک در همه پس ماندهای سازندهای مطالعه شده،بیش از حد مجاز هستند.