سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود مرادی – بخش فیزیک دانشگاه شیراز
منصوره شادمهر – بخش فیزیک دانشگاه شیراز
زهرا سلطانی – بخش فیزیک دانشگاه شیراز

چکیده:

یدید سزیم، یک بلور یونی عایق با گاف انرژی بزرگ است. از این ماده به همراه ناخالصی تالیم و سدیم برای ساخت آشکارسازهای سسوسوزن استفاده می شود . کریستالهای سوسوزن برای آشکارسازی انرژی و شدت اشعه ی گاما، همچنین به عنوان ماده ی کلیدی در علوم و تکنولوژی مدرن به کار برده میشوند. طیف گسیلی یدید سزیم در حالت خالص در ناحیهی فرابنفش قرار دارد. اضافه کردن ناخالصی تالیم و سدیم سبب میشود که طیف گسیلی در ناحیه ی مرئی قرارگیرد . در این مقاله به بررسی نوارهای انرژی و منحنی های چگالی حالت بلور یدید سزیم در حالت خالص و همراه با ناخالصی های تالیم و سدیم پرداخته ایم . پس از بررسی خواص ساختاری و الکترونی این ترکیب در حالت خالص و همراه با ناخالصی، مشاهده کردیم که در اثر وارد کردن ناخالصی، گاف انرژی، کوچک تر می شود . بنابراین طیف گسیلی به سمت انرژیهای کمتر یا طول موج های بلندتر جابه جا میشود.