سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رمضانعلی ابوزاده – دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی نساجی
علی اکبر قره اغاجی – تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی زادهوش – دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی نساجی

چکیده:

امروزه با توجه به برتری هایی که الیاف نانو مقیاس دارند از این الیاف در تولید بی بافت ها استفاده می شود ارزیابی مشخصات ساختاری ماننداندازه منافذ و توزیع اندازه منافذ در نانو وب ها مورد توجه است دراین مطالعه با استفاده از تئوری هایی مطرح در احتمال هندسی مدلی هندسی جهت ارزیابی مشخصات ساختاری ناو وب ارائه شده است سپس با استفاده از روش الکتروریسی نانوالیاف نایلون تهیه شد و با استفاده از میکروسکوپ الکترونی از لایه نانوالیاف حاصل تصویربرداری شد نتایج حاصل از مدل با نتایج حاصل از اندازه گیری منافذ در تصاویر میکروسکوی الکترونی مقایسه شد نتیجه مقایسه تطابق معنی داری را نشان میدهد.