سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا حجه بخش – یزد دانشگاه یزد دانشکده فنی مهندسی گروه عمران
علی طالبی – یزد دانشگاه یزد دانشکده نابع طبیعی گروه آبخیزداری
مرضیه کدیور – یزد دانشگاه یزد دانشکده فنی مهندسی گروه عمران

چکیده:

فناوری نانو توانمندی تولید مواد ابزار و سیستمهای جدید با در دست گرفتن کنترل در سطوح مولکولی ، اتمی واستفاده از خواص آنهاست این فناوری در واقع رویکردی در علوم مختلف است دراین مقاله هدف بررسی ساختار رسوبات رسی با رویکردنانو است رسوبات مانند ارشیوی تغییرات محیطی را در خود ثبت کرده و ساختار میکروسکوپی آنها می تواند شاخصی برای تشخیص نوع فرایند ته نشستی محیط باشد ارایش و جهت گیری ریزدانه های رسوبی در میزان تخلخل و نفوذپذیری موثر است و با توجه به میزان تخلخل موجود در رسوبات می توان پی به میزان سیل خیزی منطقه برد در این مقاله سعی بر آن است ریزساختارهای رسوبات رسی را با استفاده از عکسهای SEM,TEM بررسی کرده و ارتباط آن با میزان تخلل و سیل خیزی منطقه بررسی گردد.