سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میلاد اتقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
حبیب اله سلامی – استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مطالعه ساختار هزینه تولید برنج با استفاده از برآورد تابع هزینه ترانسلوگ بررسی شده است. دادههای مورد نیاز دربرآورد تابع هزینه شامل مقادیر و قیمت های نهاده ها و مقادیر تولید از یک نمونه ۴۲۷ برنجکار استان گیلان که در سال ۱۳۸۶ توسط سازمان جهاد کشاورزی استان گردآوری شده بدست آمده است. نتایج نشان می دهد که نیروی کار بیشترین سهم و نهاده سم کمترین سهم از هزینه تولید را به خود اختصاص می دهند. بر همین اساس افزایش دستمزد نیروی کار بیشترین اثر را بر افزایش قیمت برنج می گذارد. مقادیر کشش های قیمتی نهاده ها نیز نشان می دهد که تقاضا برای کلیه نهادهها بیکشش است که در این میان نهاده ماشین آلات دارای بیشترین کشش و نهاده سم کمترین می باشد. از این رو اولاً بطور کلی برنجکاران نمی توانند در برابر افرایش قیمت نهاده ها عکس العمل قابل توجهی نشان دهند و از تقاضای خود بکاهند و خود مجبور به تحمل هزینه های اضافی می شوند، بویژه اگر شرایط بازار بگونه ای باشد که امکان انتقال آن به مصرف کنندگان وجود نداشته باشد. ثانیاً فشار هزینه ای بر تولید کنندگان از بابت افزایش قیمت نهاده سم که کمترین کشش پذیری را دارد از سایر نهاده ها بیشتر می باشد. نتایج برآورد کشش های آلن و موریشیما نشان می دهد که نهاده سم با کلیه نهادهها بجز کود رابطه مکملی دارد و بیشترین کشش جانشینی موریشما بین نیروی کار و ماشینآلات مشاهده شد.