سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،دانشکده فنی و
بهزاد چیت سازان – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،دانشکده فنی و
خلیل الله قیصری – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی،گروه مهندس

چکیده:

در این تحقیق فریت نانوساختارMg0.7Zn0.3Fe2O 4با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی به کمک آسیای سیارهای پرانرژی و سپس عملیات حرارتی ثانویه به دست آمده است. ویژگی های ساختاری نظیر کرنش شبکه و اندازه بلورک پودرهای تولیدی با استفاده از پراش اشعهX و مورفولوژی پودرها به کمک میکروسکوپ الکترونی رو بشی به صورت جداگانه بررسی گردید. در طی فرآیند آلیاژسازی مکانیکی، بعد از 120 ساعت آسیاکاری، اندازه بلورکها تا 7.5 نانومتر کاهش و کرنش شبکه تا 1.9 درصد افزایش یافت. آنالیز فازی نمونه های آنیل شده نشان داد که در دماهای مختلف عملیات حرارتی، فریت منیزیم- روی تشکیل میشود. با افزایش دمای آنیل، اندازه بلورکها به سرعت افزایش یافته و به 70 نانومتر در دمای 1200 درجه سانتی گراد رسید. این در حالی است که با افزایش دمای آنیل، کرنش شبکه کاهش یافته است. نتایج دادههای مغناطیسی پودرهای عملیات حرارتی نیز تبعیت میدان پسماندزدای مغناطیسی از مدل هرزر را تا دمای 700 درجه و تبعیت این شاخصه را از مدل کلاسیک در دماهای بیش از 700 درجه سانتیگراد نشان میدهد