سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام مبارک حسن – هیئت عملی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
پروین غفاریان – دانشجوی دکتری

چکیده:

گردوغبار یکی از مخاطره های طبیعی است که به لحاظ اقتصادی، فعالیت های اجتماعی، شرایط محیطی و سلامت افراد را دستخوش مشکلاتی می نماید استان خوزستان یکی از مناطقی است که تحت تاثیر این پدیده قرار دارد. بررسی نحوه شکل گیری مسیر حرکت و زمان یا شدت وقوع گردوغبار حائزاهمیت است دراین تحقیق تعداد روزهای گردوغبار استان خوزستان در سه ایستگاه اهواز، ابادان و دزفول در طی دوره اماری 2005-1981 بررسی شده است از سال 1981 تا 2000 تعداد روزهای گردوغبار در هر سه ایستگاه روند کاهش داشته اما از سال 2001 تا 2005 روند افزایشی است بررسی برخی فراسنجهای همدیدی و دینامیکی در ژانویه سال 2005 نشان میدهد که در فصل سرد سال با نزدیک شدن ناوه ارتفاعی تراز میانی جو به مدیترانه و شمال افریقا توسعه ناوه فشاری سودان بهعرضهای شمالی گسترش یافته و همراه با ان به سمت شرق جابجا می شود به طوریکهگرادیان فشار درشمال عربستان و جنوب غرب ایران شدت می یابد با انتقال هوای سرد عرضهای بالا گرادیان دمایی بر روی عربستان شدت می یابد که باعث می شود تندی باد در آن مناطق شدت یافته و بادهای جنوب غرب ذرات گردوغبار را به جنوب غرب ایران انتقال می دهند.