سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا محمدی – اعضا هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان شاهرود
احمد موسی گرجی پور –

چکیده:

به منظور بررسی سازگاری ارقام سیب زمینی آزمایشی با 9 رقم جدید سیب زمینی با شاهدمنطقه اگریا در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار طی سال 87 در مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود اجرا شد. ارقام مورد بررسی عبارت از : سنیورا، فونتانه، مارکیز، الودی، دایفلا، امراد، فلوریدا، لابادیا، اوشینا و اگریا بودند در طول فصل رشد مراقبتهای لازم زراعی بطور یکسان در تمام کرتها اعمال و یادداشت برداریهای لازم ثبت شد. نتایج نشان داد : طول بته در بین ارقام بسیار متفاوت a=1%بود ارقام اوشینا ، فلوریدا ، دایفلا ، امراد و اگریا به ترتیب با متوسط طول بوته 51/09 ، 48/32 ، 46/86 ، 43/06 و 41/28 سانتی متر نسبت به سایر ارقام بلندتر بودند. تعداد ساقه در هر بوته یکدیگر در ارقام متفاوت a=1% بود ارقام اگریا ، اوشینا، دایفلا، امراد به ترتیب با متوسط تعداد 3/65 ، 3/03 ، 2/76، 2/58 ساقه در هر بوته برتر بودند.