سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سلمان شوشتریان – بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
حسن صالحی – بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

آب و هوای کیش به دلیل مشکلاتی شامل خاک نامناسب، آب با کیفیت نامناسب و محدود باعث شده است که تنوع زیادی در گیاهان جزیره وجود نداشته باشد از طرفی هزینه احداث نگهداری و آبیاری چمن در جزیره زیاد می باشد. برای جایگزینی چمن در این پژوهش از 10 گونه گیاه پوششی شامل فستوکای زینتی -(Festuca ovina L.) فرانکینا Frankenia thymifolia(Desf.) پیچ تلگرافی –(Vinca major L.) سدوم قرمز (Sedum spurium Bieb.)سدوم گرزی (Sedum acre L.) پنج انگشتی –(Potentilla verna L.) آجوگا (Ajuga reptans L.)دم عقربی –(Carpobrotus acinaciformis L.) لیزوماخیا (Lysimachia nummularia L.) برف تابستانه (Cerastium tomentosum L.) استفاده شد. این پژوهش در 4 منطقه مختلف از لحاظ میکرو کلیمایی شامل پاویون، شهرک سفین، شهرک صدف و سازمان صورت گرفت. از هر گونه گیاهی 8 تکرار برای هر منطقه تهیه شد. بر اساس نتایج این پژوهش می توان از نظر توانایی و ماندگاری و گسترش گیاه فرانکینا را توصیه نمود. پس از آن گیاهان سدوم قرمز، دم عقربی و پنج انگشتی را نیز می توان به عنوان کشت های جایگزینی معرفی نمود.