سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد افیونی چیان – دانشجویکارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاها زاد اسلامی واح
محمدحسن فاطمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
سعید امینی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان

چکیده:

دراین پژوهش تاثیرات سرعت برشی نرخ پیشروی وعمق برش برسایش سطح جانبی ابزارهای کاربیدی در ماشینکاری سوپرالیاژ پایه نیکل اینکونل 718 بررسی می گردد. به این منظور ازمایشهایی بصورت فول فاکتور با پارامترهای ماشینکاری متفاوت از جمله نرخ های پیشروی 0/11 ، 0/16 و 0/2 میلی متر بر دور، عمقهای برش 0/5 ، 1و1/5 میلی متر و سرعتهای برشی 55 ، 75 ، 95 ، 115 متر بر دقیقه در زمان ماشینکاری 180 ثانیه طراحی شده است که در آن ها از ابزار کاربیدی TS2500 با روکش PVD و هندسه CNGA120408 ساخت شرکت SECO استفاده شده است . سایش در سطح جانبی این ابزارها به کمک میکروسکوپ ابزار سازی اندازه گیری شده است سپس براساس نتایج به دست امده مدل اماری سایش ابزار انجام و تاثیر پارامترهای ماشینکاری برسایش سطح جانبی ابزارهای کاربیدی مورد استفاده بررسی گردید.