سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پیمان ارمند –
رضا ذبیحی طاری –

چکیده:

سبکهای مدیریتی بسیار زیادی وجود دارندکه هرکدام دارایتعاریف ویژگیها ، اصول نکات قوت و ضعف است اما بررسی مدیریت جهادی که همراه با فرهنگ جهادی در طی 30 سال گذشته درجامعه ما نمایان شده است بیانگر ویژگیهایی است که شاید هرکدام در یکی از سبکهای مدیریتی اشکار باشد اما نمی توان سبک مدیریت جهادی را در هیچ یک از سبکهای مدیریت کلاسیک و نوین جای داد. ویژگیهای مدیریت جهادی مثل ارزش مداری اعتماد و ایمان به کار و خدمت بهمردم در زمانی که همراه با رویکرد مشارکتی باشدکرامت بخشیدن به انسانها را اصلی ترین هدف خود می بیند مدیریت جهادی ضمن تلاش در جهت افزایش ظرفیتهای تولیدی تحول نهادهای اجتماعی و نظام بهره برداری را نیز در دستور کار خود دارد اینها مقدمات تغییر نگرش بهمنظور افزایش توان بهره برداری از منابع موجود و امکان استفاده از فناوریهای جدید می باشد این نوشتار در پی ان است که با معرفی مدیریت جهادی و مقایسه آن با دیگر سبکهای مدیریتی امکان قرارگرفتن این سبک از مدیریت را در یکی از شاخه های سبکهای مدیریت بررسی نماید.