سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد فرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ا
ابراهیم اصغری کلجاهی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز،

چکیده:

شهر تبریز به وسیله رسوبات آبرفتی ریزدانه و درشت دانه پوشیده شده است. عمق سنگ بستر زمین شناسی از حدود چند متر تا بیش از 100 متر می‌رسد. عمق آبهای زیرزمینی بین 3 تا بیش از 30 متر است. در مناطق مختلف شهر، جنس خاکها و تراکم و سفتی آنها متفاوت بوده و لذا سرعت موج برشی نیز متفاوت است. سرعت موج برشی خاک در طراحی لرزه‌ای سازه ها مهم است. معمولاً در لایه هایی که سرعت موج برشی به بیش از 760 متر بر ثانیه برسد، سنگ کف لرزه ای در نظر گرفته می شود. اساس روش لرزه ای بر پایه اندازهگیری زمان رسیدن امواج لرزه ای حاصل از چشمه، واقع در سطح به گیرنده امواج واقع در درون چاه می باشد که محاسبه سرعت امواج از روی اولین زمان رسیدها و فاصله ژئوفون تا چشمه، صورت می گیرد. در این راستا از تلفیق داده های لرزه ای درون چاهی و اطلاعات حاصل از بررسی های ژئوتکنیکی و نیز از روش های تجربی مانند استفاده از عدد نفوذ استاندارد SPT برای تعیین سرعت موج استفاده می گردد.در این تحقیق بر اساس اطلاعات ژئوتکنیکی بیش از 120 گمانه به همراه نتایج بدست آمده از حدود 20 آزمایش لرزه ای در گستره آبرفت های شهر تبریز، سرعت موج برشی لایه های خاک بررسی شده است. سرعت موج برشی لایه های آبرفتی مختلف از 150 تا 1100 متر بر ثانیه تغییر می کند. عمق سنگ کف لرزه ای نیز از حدود چند متر تا بیش از 50 متر تغییر می کند. بر اساس سرعت موج برشی خاکها و اعداد نفوذ استاندارد، یک رابطه تجربی برای خاکهای آبرفتی تبریز ارائه شده است.