سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد نایب یزدی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
محمد ارحامی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

غلظت آلایندههای هوا در محیطهای مختلف با توجه به عوامل گوناگون از جمله فاصله آنها از منابع تولید آلایندهها می تواند بسیار متغیر باشد، که یکی از مهمترین این منابع، وسایل نقلیه در مجاری اصلی و بزرگراه هامی باشند. امروزه به دلیل رشد جمعیتی در نواحی اطراف بزرگراهها و حجم ترافیک بالای وسایل نقلیه و مصرف سوختهای با درصد آلایندگی بالا در جاده ها و بزرگراه ها، بررسی نوع و میزان آلاینده ها و همچنین تاثیر ومقدار انتشار این آلاینده ها در نواحی اطراف بزرگراهها از اهمیت برخوردار است. در این تحقیق با انجام مطالعه موردی روی نواحی اطراف بزرگراه شهید همت به بررسی غلظت آلاینده هایPM و 2.5 PM 10در فواصل مختلف از این بزرگراه پرداخته شد و نمودارهای مربوط به ارتباط میان خصوصیات ترافیکی و هواشناسی با میزان و نحوه انتشار آلایندههای هوا در فواصل مختلف ترسیم گردید. نمودارهای مربوط به اضمهلال آلاینده ها به صورت نمایی نزولی است که در فاصله ۵۰ تا ۱۰۰ متری از حاشیه بزرگراه از غلظت آلاینده های هوا بهمیزان بیش ۵۰ % کاسته میشود و در فاصله بیش از ۱۰۰ متری هم غلظت آلاینده و هم تعداد ذرات به شکل قابل ملاحضه ای کاهش میابد، بنابراین افرادی که در فاصله ۱۰۰ متری از حوالی بزرگرا ها زندگی می کنند در معرض بیشترین خطرات ناشی از آلاینده ها قرار دارند که برای سلامتی آنها بسیار مضرر است.