سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدمهدی صفارزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران اب
فرشید ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران اب
علی خراسانی زاده – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اب

چکیده:

ابخوانهای ساحلی آب شیرین زیرزمینی را به دریا تخلیه می کنند سطح تماس اب شور و شیرین منطقه ای است که اب بطور تدریجی از حد شیرین به شور میل می کند این سطح را می توان به صورت یک پوسته ی نازک یا ضخیم درنظر گرفت بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی ابخوانهای ساحلی ممکن است موجب تغییر جهت جریان شود و بخش عظیمی از ابخوان به اب شور الوده گردد پالایش ابخوان از این الودگی ممکن است در عمل امکان پذیر نباشد بنابراین حفاظت ابخوانهای ساحلی در برابر هجوم اب شور و اعمال مدیریت بهره برداری صحیح این ابخوانها لزوم بررسی دقیق سطح تماس را ضروری می کند دراینمقاله ویژگی های سطح تماس در چند ابخوان ساحلی دریای مازندران با استفادها ز دو رابطه ی فروایت و کاشف تعیین شده و نتایج حاصل با یکدیگر مقایسه می شوند.