سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدتقی محمدی توچایی – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران
بهمن حبیب زاده شیخ – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران

چکیده:

دیگ بخار یکی از اجزای بسیار مهم یک نیروگاه بخاری به شمار می رود که تأمین کننده بخار لازم برای به حرکت در آوردن توربینهای بخار نیروگاه می باشد . گرمای مورد نیاز به منظور تولید بخار، در نتیجه فرایند احتراق سوخت و هوا در کوره دیگ بخار که در قسمت تحتانی آن قرار دارد، تأمین می شود . در یک دیگ بخار نیروگاهی ابتدا آب وارد قسمتی به نام اکونومایزر(Economaizer) شده و در این مبادله کننده حرارتی، توسط حرارت گازهای حاصل از احتراق، گرم می شود . آب گرم شدهسپس وارد دسته ای از لوله های عمودی که دیواره آبی (Water Wall) کوره را تشکیل می دهند، می شود . حرارت تولیدی در کوره دیگ بخار از طریق تشعشع، جابجایی و هدایت گازهای احتراق به دیواره آبی منتقل شده و در نتیجه، آب داخل لوله های مزبور داغ شده و مخلوط آب و بخار از این لوله ها خارج شده و وارد درام (Drum) دیگ بخار می شود . در درام، آب از بخار جدا گردید، و توسط لوله هایی به نام لوله های پایین برنده (Down Comer Tube) همراه با آب تغذیه، مجدداً وارد لوله های دیواره آبی می شود . بخاری که در درام از آب جدا شده از بالای آن وارد سوپز هیترها (Superheater) گردیده و سر انجام از آنجا به صورت بخار خشک و داغ از دیگ بخار خارج شده و به سمت توربین بخار هدایت می شود . در مورد دیگهای بخار از نوع جریان یک طرفه (Once through) که دارای درام نمی باشند، تمامی آب جاری در لوله های دیواره آبی تبدیل به بخار اشباع می گردد .